WYŻSZA Matematyka

kot matematyczny

WYŻSZA Matematyka

28-godzinny kurs dla studentów kierunków technicznych i ekonomicznych.
Pomagamy pokonać wstrząs związany z przejściem na poziom akademicki, oswoić się z metodyką, uzupełnić wiedzę wymaganą jako podstawa do samodzielnego studiowania.

Po kursie studenci bez problemu zaliczą kolokwia i egzaminy, poznają pojęcia i twierdzenia matematyki:

  • podstaw logiki i teorii mnogości,
  • algebry z geometrią analityczną,

oraz opanują umiejętności rachunkowe z wykorzystaniem m.in. :

  • funkcji elementarnych na liczbach rzeczywistych,
  • liczb zespolonych,
  • macierzy i wyznaczników,
  • układów liniowych równań algebraicznych,
  • przestrzeni wektorowych,
  • powierzchni drugiego stopnia w przestrzeni trójwymiarowej.

Zajęcia 1 raz w tygodniu po 120 minut.

Możliwe dodatkowe konsultacje z wybranych działów – dla stałych słuchaczy taniej.