Podstawy programowania w języku Python

python

Podstawy programowania w języku Python

Kurs wstępny
  • Czas trwania kursu: 3 godz.
  • Kurs obejmuje m.in. podstawowe instrukcje, funkcje, zmienne i ich typy, instrukcje warunkowe, pętle FOR i WHILE.
  • Każdy uczestnik kursu otrzyma materiały dydaktyczne oraz certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia.
Kurs dla średniozaawansowanych
  • Czas trwania kursu: 3 godz.
  • Kurs rozszerza zagadnienia podstawowe i wprowadza zagadnienia związane z różnymi bibliotekami Python, słownikami, obiektowością (OOP).
  • Każdy uczestnik kursu otrzyma materiały dydaktyczne oraz certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia.