Warsztaty efektywnej nauki

efektywna nauka

Warsztaty efektywnej nauki

Blok warsztatów "Efektywna nauka"

Adresaci warsztatów

Wszystkie bloki skierowane są do osób chcących poprawić swoje zdolności organizowania czasu, przyswajania informacji i zapamiętywania. Warsztaty “Efektywna nauka” w szczególności polecane są młodzieży uczącej się, która w sposób doskonały może poprawić swoje wyniki szkolne.

Czas trwania

24 godziny – 3 godziny tygodniowo

Terminy spotkań

Szczegóły w grafiku zajęć

Bloki tematyczne

Czas trwania 8 zajęć po 3 godziny