Kursy i szkolenia z biologii

Biologia

Kursy i szkolenia z biologii

Zapraszamy na kursy dla uczniów, studentów: kierunków medycznych, pielęgniarstwa, dietetyki, kosmetologii, biologii, biotechnologii, weterynarii oraz osób pracujących.

Słuchacze otrzymują certyfikaty potwierdzające ukończenie szkolenia i podniesienia kwalifikacji.

Podstawy mikrobiologii
 • Czas trwania kursu: 7 x 2 godz.
 • Kurs obejmuje zagadnienia z mikrobiologii ogólnej, lekarskiej, przemysłowej oraz z immunologii. Wymogiem zaliczenia kursu jest 90% frekwencja.
 • Każdy uczestnik kursu otrzyma materiały dydaktyczne oraz certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia.
Podstawy immunologii
 • Czas trwania kursu: 2 godz.
 • Kurs obejmuje zagadnienia z immunologii i mikrobiologii lekarskiej.
 • Każdy uczestnik kursu otrzyma materiały dydaktyczne oraz certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia.
Podstawy fizjologii i anatomii człowieka
 • Czas trwania kursu: 13 x 2 godz.
 • Kurs obejmuje zagadnienia z fizjologii i anatomii człowieka. Wymogiem zaliczenia kursu jest 90% frekwencja.
 • Każdy uczestnik kursu otrzyma materiały dydaktyczne oraz certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia.
Kurs pisania prac dyplomowych
 • Czas trwania kursu: 1 godz.
 • Kurs pisania prac dyplomowych skierowany dla seminarzystów kierunków ścisłych i medycznych studiów I i II stopnia. Nauka wyszukiwania materiałów źródłowych, prawidłowego opracowania i opisu wyników. Najczęstsze błędy popełniane przy pisaniu prac dyplomowych.
 • Każdy uczestnik kursu otrzyma materiały dydaktyczne oraz certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia.
Mikrobiologiczne zagrożenia związane ze spożyciem surowego mleka
 • Czas trwania kursu: 1 godz.
 • Kurs obejmuje zagadnienia z mikrobiologii lekarskiej (medycznej) oraz weterynaryjnej.
 • Każdy uczestnik kursu otrzyma materiały dydaktyczne oraz certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia.