dr Sebastian Grabowski

Nauczyciel biologii

Jestem doktorem nauk biologicznych i poza pracą naukową, od 15 lat, udzielam korepetycji. Przygotowuję uczniów oraz studentów z kraju i zagranicy, do egzaminów z biologii – głównie matury, olimpiad oraz różnego typu egzaminów wstępnych.

Pracuję wg autorskiego programu, spersonalizowanego pod kątem pracy każdego ucznia. Główną jego zaletą  jest praca z materiałami maturalnymi CKE, ich omawianie i dogłębna analiza. Bardzo szczegółowo omawiam z uczniami zagadnienia teoretyczne, upewniając się, że wszystko jest dla nich zrozumiałe.

Jestem również nauczycielem biologii w Liceum Uniwersytetu Łódzkiego.