Nasi nauczyciele

Arkadiusz Wachura

Arkadiusz Wachura

Nauczyciel języka polskiego
Bartłomiej Rosiak

Bartłomiej Rosiak

Nauczyciel języka polskiego
Adam Woźnicki

Adam Woźnicki

Nauczyciel matematyki
dr Sebastian Grabowski

dr Sebastian Grabowski

Nauczyciel biologii
Wiktor Poper

Wiktor Poper

Nauczyciel chemii
Zuzanna Bartniczak

Zuzanna Bartniczak

Nauczycielka języka angielskiego