WEŹ KURS

NA NAUKĘ

kursy
korepetycje
warsztaty

Kim jesteśmy​

AMBITIO zrodziło się z pasji do zdobywania wiedzy, ciekawości świata i świadomości, że nasz system edukacyjny nie rozwija we właściwy sposób potencjału naszych dzieci.

Chcemy wypełniać te luki, pomagać zrozumieć to, czego szkoła nie potrafi nauczyć, koncentrując się na testach i ocenach.

Uczniowie

Korepetycje dla uczniów szkół podstawowych i średnich. Kursy przygotowujące do egzaminów ósmoklasisty i maturalnych – roczne, dwuletnie i przyspieszone (intensywne).

Młodzież

Kurs efektywnej nauki (planowanie i organizowanie nauki, techniki zapamiętywania, praca z tekstem, efektywne notowanie, mapy myśli, sketchnoting). Kółka zainteresowań z programem.

Warsztaty dla dorosłych

Kurs zarządzania czasem, autoprezentacja, wejście na rynek pracy, radzenie sobie ze stresem. Warsztaty teatralne – sztuka pantomimy.

Jesteśmy również przedstawicielem marki GALILEUSZ w Łodzi

Ucz się razem z nami

Posiadamy starannie dobraną kadrę

Dysponujemy szeroką bazą wiedzy

Wspieramy się tradycją i 17-letnim doświadczeniem sieci Galileusz

Wyposażamy uczestników zajęć w niezbędne materiały dydaktyczne

Dostosowujemy tempo zajęć do zdolności ucznia

Wiedzę teoretyczną uzupełniamy doświadczeniami

Kładziemy nacisk na kształtowanie umiejętności analitycznego myślenia

Wzmacniamy zdolności, wspieramy w trudnościach

Kursy prowadzimy w małych grupach

Jesteśmy w stałym kontakcie z rodzicami

Gwarantujemy przyjazną atmosferę

Zapewniamy komfortowe warunki w klimatyzowanych salach

Proponujemy ciepłe i zimne napoje

Mamy Internet do dyspozycji uczestników zajęć

jesteśmy dumni z naszych uczniów

Statystyki wyników

Uczniowie oddziałów Galileusza osiągają doskonałe wyniki na maturze i egzaminie ósmoklasisty, i dostają się do najlepszych liceów oraz uczelni.

Kursy i Zajęcia

egzamin maturalny kursy maturalne

Kursy Maturalne

Zajęcia na kursach jedno i dwurocznych odbywają ze wszystkich przedmiotów maturalnych, na poziomie podstawowym lub rozszerzonym. Zakres materiału uwzględnia najnowsze wymagania określone przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

kurs ósmoklasisty

Kursy Ósmoklasisty

Przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty obejmuje trzy przedmioty: język polski, matematykę oraz język obcy. Od roku 2022 będzie to również wybrany przedmiot dodatkowy. Można zapisać się na zajęcia z dowolnego przedmiotu.

7 klasa

Kurs dla uczniów klas siódmych

Specjalny program dydaktyczny dla siódmoklasistów. Celem spotkań jest znaczny przyrost umiejętności, które będą kluczowe na egzaminie. Poza powtórzeniem i uporządkowaniem wiedzy uczymy radzenia sobie ze stresem i biegłego rozwiązywania zadań.

korepetycje

Korepetycje

Zakres materiału obejmuje program Szkoły Podstawowej, Liceum, Technikum oraz Uczelni Wyższych. Korepetycje mogą być indywidualne lub w małych grupach (2-10 osób), w systemie ciągłym lub dorywczym i trwają 60 min.

Olimpiada matematyczna

Olimpiady

Ogólnopolska Olimpiada Matematyczna to najbardziej prestiżowe zawody matematyczne odbywające się w Polsce, których pierwsza edycja miała miejsce już w roku szkolnym 1949/1950 i od tego czasu odbywa się corocznie.

kot matematyczny

WYŻSZA Matematyka

Pomagamy pokonać wstrząs związany z przejściem na poziom akademicki, oswoić się z metodyką, uzupełnić wiedzę wymaganą jako podstawa do samodzielnego studiowania.

Programowanie w SCRATCH

Język Scratch stworzono specjalnie z myślą o początkujących programistach w wieku od 8 lat. Dzięki niemu można tworzyć interaktywne historyjki i gry.

Serce na dłoniach

Trening umiejętności społecznych

Trening umiejętności społecznych dla dzieci i młodzieży odbywa się poprzez zabawy i ćwiczenia w grupach. Na zajęciach dzieci uczą się zachowań, które mogą wykorzystać w codziennym życiu.

efektywna nauka

Warsztaty efektywnej nauki

Jak uczyć się efektywnie. Warsztaty dla młodzieży uczącej się, składające się z czerech komplementarnych bloków tematycznych, które pomogą przyswajać wiedzę szybciej i efektywniej.

Jak nas oceniają

NAGRODY

European Enterprise